Minőségi, környezeti, munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági, valamint információ biztonsági politika

Az Észak-Budai Csoport feladata –általános stratégiánk figyelembe vételével - a termelői, szolgáltatói tevékenység folyamatos javításával, fejlesztésével, hogy a Csoport


Megőrizze, ill. Növelje elismertségét a termelői oldal felől, Biztosítsa ráfordításainak a piaci igényeknek megfelelő, nyereséges megtérülését.

p>

Az Észak-Budai Csoport alapvető célja a minőségközpontú szemlélet, a minőség iránti elkötelezettség és az erre alapozott mind magasabb fokú vevői megelégedettség elérése. Az Észak-Budai Csoport tevékenységéből adódó környezeti hatások elsősorban a hulladékok keletkezése és a vegyi anyagok talajszennyezése területére terjednek ki, ezért szigorú szabályozások vonatkoznak e területekre, és képzésekkel biztosítjuk a szennyezések megelőzését.

Az Észak-Budai Csoport alapvető elve a balesetek, egészségkárosodások és rendkívüli események megelőzése, a jelenlegi kockázatok megszüntetése, minimális értékre csökkentése, illetve a kockázatok kezelése. Vizsgálatokkal folyamatosan ellenőrizzük és tökéletesítjük folyamatainkat és tevékenységeinket a teljes balesetmentesség és a biztonság elérése érdekében.

Az Észak-Budai Csoport alapvető célja az információbiztonsági rendszer működtetésével, hogy a felmerülő vevő igényeket kiszolgálja, valamint társaság a folyamatos és megbízható működéshez szükséges információk bizalmasságának, sértetlenségének és hozzáférésének kezelését, illetve az ehhez kapcsolódó felelősségeket és folyamatokat meghatározza.

Az Észak-Budai Csoport vezetése elkötelezett a termék minőségi, környezetvédelmi, munkaegészségügyi és biztonsági és információ biztonsági jogszabályok és hatósági előírások betartása és az integrált rendszer eredményességének folyamatos fejlesztése iránt.

Ezeknek egyik lehetséges eszközének tekinti a Csoport, hogy egy integrált rendszert épített ki és működtet az MSZ EN ISO 9001:2009, az MSZ EN ISO 14001:2005, az MSZ 28001:2008 és MSZ ISO/IEC 27001:2014 szabványok szerint.

Elkötelezettségünk érvényesülését bizonyítja, hogy a vezetés és az alkalmazottak a folyamatos képzés eszközeinek felhasználásával megismerték és elsajátították az integrált rendszert és Csoportunk ennek folyamatos fejlesztésével működik.